EUROCENTRES-Language Learning Worldwide
                                                            
                                                      

遍佈全世界30個的城市的語言學校,依照你的個人喜好到當地學習語言並體驗最傳統的人情風俗。在每個學校每個禮拜皆會有課程開課,
方便讓每位學生可以自由選擇課程開始日期。
每位學員皆可規劃有專屬之個人化課程-包括測驗,建議,意見回饋,課後輔導與支持。依照學生程度分配到正確的班級,每班皆有兩位
合格的指導老師,每個禮拜的課程規劃皆不同,老師們會與學生保持良好的學習氣氛每個禮拜的最後皆有複習課程以確保每位學生的學習狀況。
 
課程住宿資訊及價格
Basic 20 課程-於每日上午上課,讓學生自由規劃下午的時間;每班人數約10-14人,上課時數每週20堂每堂50分鐘。
方案A: 學費
方案B: 學費+寄宿家庭單人房半膳食。(Barcelona_每週184歐;Valencia_每週162歐)
方案C: 學費+寄宿家庭單人房全膳食。(Barcelona_每週155歐;Valencia_每週192歐)
方案D: 學費+寄宿家庭單人房含早餐。(Barcelona_每週202歐)
方案F: 學費+寄宿家庭單人衛浴房半膳食。(Barcelona_每週202歐)
方案G: 學費+公共公寓單人房不含餐點(需年滿18歲)(Barcelona_每週155歐;Valencia_每週120歐)

Barcelona Valencia
方案
            A           B           D            F            G            A            B           C             G
2週
316
684 626 720 626 282 606 666 522
3週 474 1026 939 1080 939 423 909 999 783
4週 604 1340 1224 1412 1224 564 1212 1332 984
5週 755 1675 1530 1765 1530 705 1515 1665 1205
6週 906 2010 1836 2118 1836 846 1818 1998 1446
7週 1057 2345 2142 2471 2142 987 2121 2331 1687
8週 1128 2600 2368 2744 2368 1016 2312 2552 1816
9週 1269 2925 2664 3087 2664 1143 2601 2871 2043
10週 1410 3250 2960 3430 2960 1270 2890 3190 2270
11週 1551 3575 3256 3773 3256 1397 3179 3509 2497
12週 1584 3792 3444 4008 3444 1524 3468 3828 2724
13週後每週 132 316 287 334 287 127 274 301 227

 
 
 
 
Comments